kwhw.net
当前位置:首页 >> 越人歌 >>

越人歌

越人歌 今夕何夕兮,搴舟中流。 今日何日兮,得与王子同舟。 蒙羞被好兮,不訾诟耻。 心几顽而不绝兮,得知王子。 山有木兮木有枝,心说君兮君不知。 《越人歌》是中国文学史上最早的明确歌颂同性恋情的诗歌,它和楚国的其他民间诗歌一起成为《...

今夕何夕兮,搴舟中流。 今日何日兮,得与王子同舟。 蒙羞被好兮,不訾诟耻。 心几烦而不绝兮,得知王子。 山有木兮木有枝, 心悦君兮知不知? 诗经》里面的一首《越人歌》 今夕何夕兮?搴舟中流;今日何日兮?得与王子同舟。蒙羞被好兮,不訾诟...

故事讲的是楚国襄成君册封受爵那天,身着华服伫立河边。楚大夫庄辛经过,见了他心中欢喜,于是上前行礼,想要握他的手。 襄成君忿其越礼之举,不予理睬。于是庄辛洗了手,给襄成君讲述了楚国鄂君的故事:鄂君子皙是楚王的弟弟,坐船出游,有爱慕...

1、搴 拼音:qiān 2、訾 拼音:zī 3、诟 繁体字:诟 拼音:gòu

是《夜宴》里的越人歌吗?如果是的话,你可以听《十面埋伏》里章子怡唱的 北方有佳人,《孔子》里王菲的 幽兰操,电视剧《美人心计》里的 青青子衿,《母仪天下》的主题曲 在水一方,知道的就这么多了。越人歌类似于先秦诗歌,哈,你可以上网查...

今夕何夕兮,搴舟中流。 今日何日兮,得与王子同舟。 蒙羞被好兮,不訾诟耻。 心几烦而不绝兮,得知王子。 山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。 jīn xī hé xī xī ,qiān zhōu zhōng liú 。 jīn rì hé rì xī ,dé yǔ wáng zǐ tóng zhōu 。 méng xiū...

山有木兮木有枝 心悦君兮君不知 我吟诗词诉尽了相思 梦里寻你的影子 你是这般金贵之身 我却如蝼蚁碌其生 纵使千般喜爱皆为真 不抵现实残忍 想我在骄下看你盖凤霞 却是痴人说梦啊 深井水只得拥月圆的影 纵然知晓仍不愿醒 回忆小时鱼儿水中游 风起...

《越人歌》里面有一个很有趣的故事,可以说明是首同性恋诗。说的是楚国的襄城君长得非常英俊,有一天他穿着翠绿色的衣服,腰上系着玉钩,脚上穿着缟舄,站在水上,真个玉树临风,把他的大夫庄辛都看呆了,庄辛象一个情窦初开的小男孩一样对襄城...

最早的译诗 汉代刘向编纂的《说苑》记载有这样一个历史故事: 楚国的襄成君刚受爵位的那天,穿着华丽的衣裳,被随从们簇拥着来到河边。楚大夫庄辛刚好路过,他拜见完襄成君站起来,想和襄成君握一握手。握手在等级森严的古代是一种非常不严肃的...

作者:佚名 作品名称:越人歌 创作年代:春秋 作品出处:《说苑》 文学体裁:民歌 山有木兮木有枝 心悦君兮君不知 我吟诗词诉尽了相思 梦里寻你的影子 你是这般金贵之身 我却如蝼蚁碌其生 纵使千般喜爱皆为真 不抵现实残忍 想我在轿下看你盖凤霞 却是...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwhw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com